Den virtuelle landsby

Læsefællesskabet for udvikling – Læsning og lokation

Den virtuelle landsby har en hjemmeside, hvor det er muligt at læse meget mere om medlemmerne og deres ideer – her

Arrangementer i biblioteket på Dragsholm

Mandag den 17. November blev der afholdt arrangement i ”Den virtuelle Landsby” i biblioteket på Dragsholm. Det var i denne omgang medlemmer fra VMS netværket, der var mødt op og vi havde flere emner på programmet under overskriften udvikling.  Først og fremmest var der et udvalg af bøger som kunne lånes med. Lidt af udvalget ses på billedet.

IMG_36281-300x225

 

En af de bøger der blev nappet på stedet var “Sæt dig selv fri”  af Pernille Melsted med 13 genveje til at finde dine skyggesider fra Carl Jung’s spændende univers. Det var rift om hvem der var hurtigst til få fingrene I denne perle om Jungs skyggesider.

Udover opfølgningsarrangementet den 17. november 2014 er der afholdt en række kortere seancer den 24. oktober, 27.oktober, og 20. november 2014.

Læseekspeditioner i naturen

Der har været flere læseekspeditioner i november måned i området omkring Ordrup Næs. Det er en fantastisk oplevelse at læse i det fri i det friske vejr med højt til loftet og med masser af stilhed og ro til fordybende refleksion. Vi låner en rygsæk, der fyldes med lidt forfriskninger og udvalgt bog. Vi er typisk to eller tre der tager afsted på disse læseekspeditioner.

Her et par eksempler, hvor der er læst i ”Stifinderen” af Kim Hundevadt.

IMG_3591
Læseekspedition på vejen til næsset

 

Et andet eksempel er Nana Foss som har skrevet Leoniderne der er første bind i den paranormale sci-fi-serie SPEKTRUM. Vi har søgt en del information om hvordan skønlitteraturen kan bidrage til vores udviklingsfokus. I forbindelse med en dialog med Nana Foss anbefalede forfatteren at vi kunne prøve se på ungdomsbøger i denne forbindelse. Det gjorde vi og så var det naturligt at forsøge med netop ”Leoniderne”. Det bliver spændende at se hvad vi kan få ud af denne tilgang.

IMG_3657
Læseudflugt på næbbet

 

Sigfred Pedersens ode til Ordrup Næs

Lørdag den 6. december lavede vi et spændende forsøg udført af tre af de etablerede medlemmer i Den virtuelle Landsby. Sigfred Pedersen har skrevet en vidunderlig ode til Ordrup Næs som blev sat op på vores iPad. Vi henvendte os til gæster der gik tur på næsset og spurgte om de kendte Sigfred Pedersens ode til Ordrup Næs. Det var der ingen der gjorde på selve næsset og vi spurgte om de havde lyst til at læse digtet i regi af gæst i den virtuelle landsby for en stund. Alle adspurgte var meget positive og meget begejstret for oden og fik at vide hvor de kan finde den.

Her et eksempel på gæster der læser Sigfred Pedersens ode i det smukke decembervejr:

IMG_3702
Oden til Orup næs bliver læst af gæster on location

 

Efter et par timer og da solen gik ned havde 25 gæster på næsset læst oden i det smukke decembervejr.

Også på nærliggende cafe blev oden læst af en gæst der kendte oden:

IMG_3705
Sigfred Perdesens ode bliver læst på nærliggende cafe

 

ROTARY arrangement

images

Onsdag den 17. december klokken 19.30 blev den Virtuelle Landsby præsenteret i Rotary klubben hvor medlemmerne blev inviteret på gæstebesøg.

Baggrunden og formålet med Danmarkslæser blev introduceret med henvisning til uddrag fra Danmarkslæser:

“De udvalgte lokalområders læseindsats munder ud i en kåring af landets bedste læsekommune, som finder sted i maj 2015. Vinderen er den kommune, som sammen med en bred kreds af samarbejdspartnere har gennemført de mest kreative læseaktiviteter og har haft mest gennemslagskraft og fået flest nye læsere. Formålet med konkurrencen er at stimulere udvikling af nye måder at styrke læselyst på og udbrede kendskabet til de nye metoder og resultaterne fra projektet.”

Derefter blev selve konceptet for Den virtuelle Landsby præsenteret.

Rotary medlemmerne har tidligere haft arrangement på selve Ordrup Næs og det var derfor oplagt at læse og høre Sigfred Pedersens enestående ode til Næsset:

IMG_3709
Sigfred Pedersens ode til Ordrup Næs

 

Ordrup Næs ode af Sigfred Pedersen

Der var rigtig positiv respons til målsætningen om at der skal komme noget konkret ud af projektet. Det at læse er ikke et mål i sig selv, men ses som middel til reel værdiskabelse på den ene eller anden måde, ikke mindst fordi der er offentlige midler til rådighed.

Tankevækkende er det i denne sammenhænge at Rotary tidligere arrangerede Opera i Maskinhallen i Svinninge for flere hundrede begejstrede gæster. Overskuddet for denne kulturdannede aktivitet gik som sædvanlig til et socialt godt formål.

 QR kode på Ordrup Næs

Der er nu sat QR koder op på Ordrup Næs og de besøgende har dermed lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med Sigfred Pedersens ode til Ordrup Næs: Qr koden er opsat ved lågerne indtil Næbbet.

QR kode på Næsset

IMG_4007 2
QR koden bliver scannet

 

IMG_4015
QR koden ved indgangen til næbbet

 

 Rotary igen

images

På netop afholdt Rotary møde blev der i forbindelse med 3 minutters indlæg læst følgende op for de fremmødte rotarianere:

Rotary oplæsning 

QR kode på Vejrhøj

Der er sat QR koder op ved Vejrhøj. Dels ved foden hvor trampestien starter og dels oppe ved slutningen af trappen til selve Vejrhøj hvor der linkes til sagnet om “Dragen i Vejrhøj”.

I følge Odsherred Kommune er der mere end 10.000 personer der tager turen fra foden til toppen af Vejrhøj.

Læs her sagnet om ”Dragen i Vejrhøj”:

Vejrhøjsagnet

IMG_4104
Ved foden af Vejthøjstien
IMG_4103
Knap nok sat op før den første skulle prøve at scanne…
IMG_4100
QR koden ved sidste trappetrin ved toppen af Vejrhøj som ligger 121 meter overhavet

 

QR koden ved sidste trappetrin ved toppen af Vejrhøj som ligger 121 meter overhavet.

Næste aktiviteter

Februar er sidste måned for projektet i forbindelse med den Virtuelle Landsby som i dette regi slutter 1. marts 2015.

Aktiviterene vil blive omtalt her i løbet af kort tid. Uden at gå i detaljer kan det nævnes at der vil udkomme en særlig novelle om et særligt sted med en særlig historie af en særlig forfatter. Det er som led i et af hovedformålet med projektet, nemlig at byde ind med et konkret projekt med udvikling som omdrejningspunkt.

images-1
Nanna Foss
IMG_3642
Dragsholm Slot

 

Det er en novelle som alle kan få adgang til via helt nye kanaler og initiativer. Mere herom senere.

På den sidste dag lørdag den 28. februar er der planlagt et særligt arrangement på en særlig lokationen med en særlig gruppe. Mere herom senere.

IMG_3265
Ordrup Næs

 

Udviklingsprojektet TEMPUS STAT 

Nanna Foss har indvilliget i at skrive en novelle om Dragsholm Slots mange dimensioner som led i udviklingsprojektet.

TEMPUS STAT er en novelle om fortid, nutid og fremtid på Dragsholm. Og om de mange dimensioner, som findes på det gamle slot – i mere end én forstand.

Undermenuen UDVIKLINGSPROJEKTET TEMPUS STAT er der midlertidig mulighed for at downloade og læse novellen.

Udrulningen af TEMPUS STAT vil ske i forbindelse med en række meget anderledes aktiviteter. Meget mere herom senere.

 

 Skippinge Læselandsby arrangement

Skippinge i Odsherred fik fredag besøg af kulturminister Marianne Jelved og Odsherreds borgmester Thomas Adelskov. Der blev holdt tankevækkende taler af både Marianne Jelved, Thomas Adelsskov og Stig Løcke der er en af initiativtagerne til Skippinge læselandsby og det vellykkede arrangement.

I forbindelse med arrangementet fik Marianne Jelved, Thomas Adelsskov, Stig Løcke samt teamet bag læselandsbyerne Anne-Marie Donslund og Silke Bruno Weitlingde første eksemplarer af TEMPUS STAT af Nanna Fossi form af QR kode anbragt på en lille flaske vin fra Ørnberg. Netop Ørnberg, som er en lokal vin fra Odsherred, serveres på Dragsholm Slot og var derfor en oplagt bærer af QR koden med adgang til TEMPUS STAT.

 

10407631_358592647658167_6632765398180486852_n
Stig Løcke sætter scenen

 

IMG_4110
TEMPUS STAT via QR koden

DSC_0620   DSC_0623 DSC_0624

Afslutningsarrangement

Lørdag den 28. februar 2015 markerer Den virtuelle Landsby sammen med med Skippinge afslutningen på læseprojektet ved et arrangement i tehuset ved Dragsholm Slot.

Uden at gå i detaljer vil det være oplagt TEMPUS STAT kommer ind i billedet på den ene eller anden måde.

11018956_648779648582398_1977027768793222313_n  10998087_648779595249070_4349493522486776692_n  11038398_648779705249059_4104671277906556943_n  983867_648779671915729_2462625485846763076_n  10614184_648779735249056_4177351530886171122_n

Den virtuelle Landsby er kommet godt fra start – det er muligt at læse følge med i deres arrangementer og tanker her

Hvad er Den virtuelle landsby?
Den består af en gruppe borgere fra forskellige steder i Odsherred og regionen, der løbende samles om “Udvikling” som overordnet tema og interesseområde.
De mødes forskellige steder i Odsherred fx Dragsholm Slot, Dragsholm Golfklub. Hvor de udveksler erfaring og opdaterer hinanden på forskellige projekter, som de har gang i og ikke mindst projekter, de vil sætte gang i. Initiativerne skabes og samarbejde etableres i stort omfang ved disse møder.

med Steen Lorenzen og Finn Madsen

Steen Lorenzen og Finn Madsen – to deltagere i den virtuelle landsby på Dragsholm Slots bibliotek

Hovedkonceptet i Læsning & lokation er helt enkelt at udnytte den synergi, som indtræffer mellem menneske, sted og litteratur til nye udviklingsideer.

Hovedtemaet for Den virtuelle landsbys læsning er udvikling i bred forstand, der kan udnyttes i forbindelse med udvikling i Odsherred. Der vil så blive udvalgt litteratur indenfor temaet.
Litteraturvalg: Der vælges indenfor alle genre af skønlitteratur, biografier og faglitteratur. Fx kan nævnes Josefine Klougarts roman “Stigninger og fald”, som er en skildring af barndom, af landskabet og af mødet med sproget eller “Mæcen søges” af Mathilde Walter Clark.
Lokationer: En særlig lokation kan give en helt ny dimension til læsning. Steder som Vejrhøj, Ordrup Næs, Dragsholm Slots bibliotek ligger lige for.

 

 

%d bloggers like this: